-MIKROGRAFIKS ShPK është ndërmarrje e cila merret me dizajn grafik, përgatitje digjitale dhe shtypje.

Informacioni i kontaktit