Këllëf me pincë për dokument identifikimi

Këllëf me pincë për dokument identifikimi