Мауспад за сублимација SUBLI COLOR PAD

Мауспад за сублимација SUBLI COLOR PAD

Димензии 22 x 18mm,
гумен